Translate

วิธีสร้าง Histogram

การสร้าง ฮิสโตแกรม(Histogram)ผมจะแยกออกเป็นสองแบบใหญ่ๆนะครับทำให้เรานำไปใช้ได้เยอะมากขึ้นนะครับ
1.สร้างฮิสโตแกรมแยกตามกลุ่มข้อมูล
2.สร้างฮิสโตแกรมแบบหลายหน้าต่าง


เรามาเริ่มกันที่ ฮิสโตแกรมแบบแยกตามกลุ่มข้อมูล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ของศูนย์กระจายสิงค้าทั้ง 3 แห่งครับ(อ้างอิงจากบทความ การสร้างกราฟ individual value ครับ) โดยจะแสดงฮิสโตแกรมสำหรับศูนย์การกระจายสินค้าแต่ละแห่งบนกราฟเดียวกันซึ่งกราฟตัวนี้จะช่วยให้เห็นข้อมูลจากแต่ละศูนย์ข้อมูลว่าจะมีการเหลือมล้ำกันมากน้อยแค่ไหนครับ
เรามาเริ่มสร้างกราฟกันเลยครับ.......
1.เราก็เลือกไปที่ Graph>Histogram และท่านจะได้เห็นกราฟทั้งหมด4หน้าตาครับขึ้นอยู่กับท่านจะใช้งานประเภทใดแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแบบ With fit and groups นะครับ

2. เลือก With fit and groups แล้ว OK เลยครับ
3.ในช่อง Graphs Variables ให้เลือก คอลัมน์ 'Days' ส่วนในช่องของ Categorical Variables for grouping(0-3)ให้เลือกคอลัมน์ 'Center' จากนั้นให้คลิ้กที่ OK จะได้ดังรูปด้านล่างนี้ตามลำดับนะครับ.Histogram
และแล้วก็ได้กราฟ ฮิสโตแกรม แบบแยกตามกลุ่มข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะมาวิเคราะห์กราฟกันนะครับ

กาวิเคราะห์และการแปลผลของกราฟ

หลังจากที่ได้กราฟมาเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าเส้นของกราฟจะมีสามเส้นสามสีซึ่งจะแยกออกอย่างชัดเจนว่าแต่ละสีเป็นข้อมูลของส่วนไหน แต่ในการวิเคราะห์เราจะให้ดูค่า Mean เป็นหลักครับ โดยจะได้ค่า Mean ดังนี้ครับ

 - Central =3.984 วัน
 - Eastern= 4.452 วัน
 - Western= 2.981 วัน

จากฮิสโตแกรมสรุปได้ว่าศูนย์ของ Central และ Eastern มีค่าเฉลี่ยของเวลาจัดส่งใกล้เคียงกันและการกระจายของการจัดส่งก็เช่นกัน ในขณะที่ศูนย์ของ Western มีคาเฉลี่ยของเวลาในการจัดส่งสั้นกว่าและมีการกระจายน้อยกว่าอีกด้วยครับ

  ก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับสำหรับกาสร้างกราฟฮิสโตแกรม(Histogram) ด้วยMinitab ครับและเช่นเดิมครับครั้งต่อไปเราจะมาดูกันต่อครับว่า การสร้างฮิสโตแกรมแบบหลายหน้าต่าง เขาทำกันอย่างไรครับ

  สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านไดที่เสียเวลานั่งอ่าน Blog ผมหวังว่าคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 ความคิดเห็น

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2011 Minitab Knowledge.com ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0